Ewa Polańska - zdjęcie

Ewa Polańska

fizjoterapeuta terapeuta integracji sensorycznej terapeuta neurorozwojowy hipoterapeuta instruktor jazdy konnej terapeuta ręki Prezes Zarządu Fundacji Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Kilka słów tytułem wstępu

Podejmując kilka lat temu pracę jako instruktor jazdy konnej i hipoterapeuta nie sądziłam, że na dobre zwiążę z tym fachem swoje życie. Z perspektywy czasu mogę z całą pewnością stwierdzić, że była to wyborna decyzja. Praca z dziećmi, z końmi, w kontakcie z naturą, wśród wielu niezwykłych osób, dała mi możliwość rozwijania mych pasji na co dzień. Niewiele osób ma tyle szczęścia. O rozszerzeniu swej działalności myślałam już od dłuższego czasu. Wreszcie zebrałam w sobie odwagę i podjęłam ryzyko realizacji własnej wizji ośrodka rehabilitacyjnego. Droga przede mną zapewne długa i wyboista, ale już dziś zapraszam wszystkich do magicznego świata koni, niezwykłych przyjaźni i niezapomnianych chwil.

 

Szkolenia i odbyte kursy:

 • Uprawnienia przewodnika górskiego tatrzańskiego kl. III (2018)
 • Międzynarodowe interdyscyplinarne Sympozjum ISPO Polska "Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Problemy dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami" (Warszawa 2018)
 • Kurs "Podejście osteopatyczne w pediatrii - noworodki" (Warszawa 2018)
 • Warsztaty "Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi" (Kraków 2017)
 • Międzynarodowe interdyscyplinarne Sympozjum ISPO Polska "Planowanie procesu rehabilitacji w celu poprawy funkcji kończyn górnych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym" (Warszawa 2017)
 • Warsztat "Praktyczne zastosowanie zaopatrzenia ortotycznego VIGO w wybranych schorzeniach układu nerwowego" (Kraków 2017)
 • II Ogólnopolska Konferencja Medyczno-Fizjoterapeutyczna "Medycyna, fizjoterapia i cybernetyka w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą nerwowo-mięśniową" (Katowice 2016)
 • Kurs „Terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej” (Warszawa 2016)
 • Kurs Terapia Neurorozwojowa NDTBobath (Kraków 2016)
 • Warsztaty „Wykorzystanie najnowszych technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS (innowalk, nf walker, ortotyka funkcjonalna, prorobot) – demonstracja pracy z dzieckiem (Katowice 2015)
 • Konferencja „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego – terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej” (Katowice 2015)
 • Szkolenie „Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej i tułowia – możliwości i zastoswanie w procesie leczenia oraz „DINA SLEEP” – dynamiczna orteza pozycji spoczynkowej” (Kraków 2015)
 • Szkolenie I i II stopnia „Terapia rękiusprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych”. (Katowice 2015)
 • Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii (Warszawa 2015)
 • Szkolenie „Znaczenie zaopatrzenia ortopedycznego w terapii pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowomięśniowego” (Kraków 2014)
 • Konferencja „ Wspomaganie rozwoju dziecka – ujęcie interdyscplinarne” (Warszawa – 2014)
 • Szkolenie „Astronaut Training, vision screening and integrated vestibular – auditory – visual treatment strategies (Warszawa – 2014)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego” (Katowice – 2014)
 • Studia podyplomowe Neurorozwojowa Terapia Dzieci – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach (2014)
 • Kurs kinesiotapingu podstawowy (Katowice – 2014)
 • Konferencja „Lepiej rozumiem – mądrzej prowadzę. Uważność – jako istotny element jakości komunikacji z małym dzieckiem” (Kraków 2012)
 • Szkolenie II° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej (Wrocław – 2012)
 • Szkolenie Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego (Katowice – 2011)
 • Warsztaty „Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi (Katowice 2011)
 • Szkolenie Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego oraz warsztaty praktyczne) (Katowice – 2011)
 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” (Warszawa – 2011)
 • Szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – I stopień (Kraków – 2010)
 • Szkolenie „Pedagogika zabawy” oraz szkolenie „Bajkoterapia” (Kraków – 2010)
 • Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zakończone uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii (2006)
 • Kongres Naukowy dotyczącym prawidłowego rozwoju dziecka, diagnostyki dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji, rdzeniowego zaniku mięśni oraz nowości w metodzie Vojty (Kraków – 2006)

 

Szkolenia, konferencje oraz warsztaty hipoterapeutyczne:

 • Konferencja „Hipoterapia w ujęciu interdyscyplinarnym" Poznań-Baranówko 2019 r.
 • Warsztaty „Hipoterapia model neurofizjologiczny" 2019 r.
 • Warsztaty „Postawa ciała a kompensacyjne mechanizmy antygrawitacyjne - analiza w kontekście hipoterapii" 2019 r. - jako prowadzący
 • Konferencja „Hipoterapia-nowe horyzonty” Kielce 2018 r.
 • Warsztaty "Zachowania trudne u pacjentów z niepełnosprawnością" 2018 r.
 • Konferencja „Hipoterapia-teoria, praktyka, możliwości 25 lat później" Kraków 2017 r.
 • Warsztaty „Wyznaczanie celów terapeutycznych według koncepcji S.M.A.R.T." 2017 r. - jako prowadzący
 • V Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna „Stępem przez życie” (Warszawa 2016)
 • Ogólnopolska Konferencja Hipoterapeutyczna „Zdrowie na końskim grzbiecie” (Stężyca 2015)
 • Warsztaty hipoterapeutyczne „Trudne zachowania w autyzmie – wyzwanie dla terapeuty” (Kraków 2015)
 • Warsztat „Praca z osobą niewidomą w hipoterapii” (Bydgoszcz 2013)
 • Ogólnopolska konferencja hipoterapeutyczna „Człowiek i koń w relacji terapeutycznej” (Bydgoszcz 2013)
 • Warsztaty hipoterapeutyczne „Model neurofizjologiczny hipoterapii – nie taki straszny. Teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości zastosowania” (Kraków 2013)
 • Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia” projektu Programu Leonardo da Vinci (Warszawa 2012)
 • Kompetencje dla zdrowia – szkolenie doskonalące dla hipoterapeutów” (Kraków – 2010)
 • Warsztaty doskonalące „Hipoterapia dzieci z uszkodzonym CUN – model neurofizjologiczny” (Kamienica – 2008)
 • Kurs instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna (Grudziądz – 2007)
 • Kurs „instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii” (Kraków – 2002)

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" - Prezes Zarządu Fundacji, prowadzenie rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, hipoterapii oraz szkoleń
 • „Konik na Biegunach” – Rehabilitacja ruchowa – własna działalności gospodarcza, prowadzenie rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, hipoterapii oraz szkoleń we współpracy z następującymi placówkami:
 • Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka, ul. Lenartowicza 14, Kraków
 • punkt przedszkolny „Przystanek Przedszkolak” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ul. Wrocławska 75, Kraków
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Mudi”, ul. Murarska 1, Kraków
 • Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”, ul. Moczydło 7a, Kraków
 • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (szkolenia dla rodzin adopcyjnych z zakresu rozwoju sensomotorycznego dzieci)
 • Prowadzenie wykładów na kursach na instruktorów hipoterapii w KS Bór Toporzysko
 • praca na stanowisku instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia oraz jazda konna w Ognisku TKKF „Przyjaciel Konika” (2006 – 2012)
 • praca na zastępstwo na stanowisku nauczyciel rehabilitant w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 (2011)
 • praca na stanowisku instruktora terapeuty w ZAZ przy Konwencie OO. Bonifratrów w Świątnikach Górnych (2009 – 2010)
 • praca na stanowisku hipoterapeuty w Konwencie OO. Bonifratrów w Świątnikach Górnych (2006 – 2009)
Powrót