Anna Brzoza - zdjęcie

Anna Brzoza

technik weterynarii technik masażysta hipoterapeuta instruktor jazdy konnej

Kilka słów tytułem wstępu

Od kilku lat zawodowo związana z końmi. Swoją przygodę z hipoterapią rozpoczęła w Krakowie w stajni „Przyjaciel konika” pomagając jako wolontariusz przy zajęciach. Później przeniosła się do Warszawy i rozpoczęła pracę w stajni „Poland Park” jako opiekun koni, w międzyczasie również udzielając się wolontaryjnie przy zajęciach hipoterapii w Fundacji „Hej, koniku”. Po powrocie do Krakowa uzyskała uprawnienia Instruktora Jazdy Konnej oraz Instruktora Hipoterapii. Rozpoczęła pracę w „Koniku na biegunach” początkowo pomagając przy zajęciach, później już jako terapeuta. Prowadziła zajęcia jazdy konnej w stajni „Impuls” w Limanowej, w stajni "Pańskie Pola" w Łyczance oraz w stajni „Pony sport” w Sierczy. Obecnie koordynuje i prowadzi zajęcia hipoterapii i jazdy konnej w Fundacji MCH "Zagroda Możliwości".

 

Szkolenia i odbyte kursy:

 • warsztaty ""Hipoterapia model neurofizjologiczny" (2019)
 • konferencja Konferencja hipoterapeutyczna "Hipoterapia w ujęciu interdyscyplinarnym" (2019)
 • warsztaty "Ten sam świat, różne sposoby spostrzegania, czyli Ja i Mój pacjent z Zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)" (2019)
 • warsztaty "Postawa ciała a kompensacyjne mechanizmy antygrawitacyjne - analiza w kontekście hipoterapii" (2019)
 • warsztaty "Zdrowe stawy efektywniejsza praca" (2018)
 • warsztaty "Zachowania trudne u pacjentów z niepełnosprawnością" (2018)
 • szkolenie jeździeckie z dr. Gerdem Heuschmannem w LKJ Ostroga Opole (2017)
 • międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna "Hipoterapia-teoria, praktyka, możliwości 25 lat później" (2017)
 • warsztaty "Korygowanie zachowań trudnych z wykorzystaniem hipoterapii" (2017)
 • warsztaty "Wyznaczanie celów terapeutycznych według koncepcji S.M.A.R.T." (2017)
 • warsztaty „W kontakcie z Autyzmem” (2016)
 • warsztaty „Model neurofizjologiczny hipoterapii nie taki zły” (2016)
 • warsztaty z łucznictwa konnego (2016)
 • kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia (2016)
 • szkoła Policealna na kierunku Technik weterynarii (2014-2016)
 • kurs instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna (2015)
 • szkolenie PZHK z oceny polskiego konia zimnokrwistego (2015)
 • szkolenie „Przyjazne lonżowanie” (2014)
 • szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego (2009-2011) 

 

 Doświadczenie zawodowe:

 • "Konik na biegunach" - Rehabilitacja Ruchowa- praca na stanowisku instruktora rekreacji ze specjalnością hipoterapia, Rzeszotary
 • Stajnia "Pony Sport"- praca na stanowisku instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna, Siercza
 • Stajnia "Pańskie Pola"- praca na stanowisku instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna, Łyczanka
 • Stajnia "Impuls"- praca na stanowisku instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna, Limanowa
 • Gospodarstwo Agroturystyczne - praca na stanowisku opiekun koni, Janowo
 • Ośrodek Jeździecki "Poland Park"- praca na stanowisku opiekun koni, Warszawa
 • Ośrodek Jeździecki "Hippica Varsovia"- wolontariat przy zajęciach jeździeckich i opiece nad końmi, Warszawa
 • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku"- wolontariat przy zajęciach hipoterapii, Warszawa
 • Ognisko TKKF "Przyjaciel konika"- wolontariat przy zajęciach hipoterapii, Kraków
Powrót