Urszula Archamowicz - zdjęcie

Urszula Archamowicz

mgr filozofii w zakresie pedagogiki ze specjalnością pedagogika społeczno- opiekuńcza nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oligofrenopedagog terapeuta integracji sensorycznej terapeuta ręki konsultant metody Tomatis®

Kilka słów tytułem wstępu

Nauczyciel dyplomowany
Długoletni nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Doświadczenie w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od 2006r. nieprzerwanie pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

Realizator innowacji pedagogicznych i programów własnych.
Współautor i realizator projektu „Wczesny start- troski wart”

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Smart Hadn Model©- Diagnoza i terapia ręki u dzieci – stopień II – Skawina 2018
 • Szkolenie trzeci stopień metody Tomatis®- Warszawa 2018
 • Smart Hadn Model©- Diagnoza i terapia ręki u dzieci – stopień I – Skawina 2017
 • Szkolenie pierwszy i drugi stopień metody Tomatis®- Warszawa 2017
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1, 2 i 3 rok życia- Kraków 2016
 • Dziecko krzywdzone- diagnoza i pomoc - Skawina 2015
 • Terapia ręki - usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych" - szkolenie
 • I i II stopnia -Katowice - 2015
 • Praca z dzieckiem zdolnym- Rabka Zdrój 2015
 • Certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruchu dla Uczenia się ( Move to learn)-kurs doskonalący- Warszawa 2014
 • Makaton I i II stopień Kraków 2013
 • Warsztaty- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych zpoborem pokarmów i nadawaniem mowy” - Skawina 2013
 • Studia podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą – kwalifikacyjne - Kraków 2013
 • Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii i bajko terapii- Wrocław 2012
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”- uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP-Kraków 2012
 • Klanza- Metody integracyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” Kraków 2011
 • Studia podyplomowe „ Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna” – Chrzanów 201
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego? – Poznań 2011
 • Kurs kierowników wycieczek- Kraków 2011
 • Realizator programu „Przyjaciele Zippiego” międzynarodowego programu promocji zdrowia
 • psychicznego- Kraków 2010
 • Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych przedszkolaków- Kraków 2008
 • Metoda Dobrego Startu – sesja praktyczna Kraków 2008
 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy
 • procesów integracji sensorycznej” -Warszawa – 2006
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki- Kraków 2005
 • Żywioły . lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym- Kraków 2001
 • Kinezjologia edukacyjna I stopień- Kraków 2001
 • Studia magisterskie pedagogika społeczno- opiekuńcza- Kraków 1999 - obecna Akademia Ignatianum w Krakowie
Powrót