Katarzyna Orwat - zdjęcie

Katarzyna Orwat

Terapeuta Integracji Sensorycznej Pedagog Terapeuta ręki Logopeda

Jestem absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także studiów podyplomowych: logopedia kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W kręgu moich zainteresowań mieszczą się wszelkie aspekty pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie licznych praktyk i wolontariatów, a przede wszystkim 
w toku kilkuletniej pracy zawodowej jako pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej. Staram się nieustannie rozwijać swoją wiedzę
i umiejętności uczestnicząc w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego. Wielokierunkowość w zakresie realizowanych studiów i kursów umożliwia mi całościowe spojrzenie na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Uważam bowiem, że jednym z wyznaczników osiągania zamierzonych celów, a tym samym podnoszenia jakości życia naszych podopiecznych są holistyczne oddziaływania terapeutyczne, obejmujące różnorakie sfery funkcjonowania człowieka.  U swoich podopiecznych cenię przede wszystkich spontaniczność, szczerość, jak i kreatywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. W pracy z dziećmi bazuję na indywidualności, odmienności potrzeb każdego z nich, dlatego jednym z priorytetów obieranych przeze mnie w pracy terapeutycznej jest dostosowywanie jej form i metod do możliwości psychofizycznych dziecka i jego zainteresowań. 

Odbyte kursy i szkolenia:

  • Kurs I i II stopnia z zakresu Terapii Ręki
  • Szkolenie „Dziecko dwujęzyczne – diagnoza logopedyczna krok po kroku.”
  • Szkolenie „Uczymy jak uczyć. Wsparcie metodyczne edukacji uczniów migrujących”.
  • Kurs Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia.  
  • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej –  Kurs I stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej.
  • Szkolenie: Cena oceny. Jak zaprosić ucznia do wzięcia odpowiedzialności za proces uczenia się?
  • Seminarium dydaktyczne – Nowe kierunki rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych w psychologii i pedagogice.
  • Kurs doskonalący pt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień.
  • Kurs I stopnia z zakresu biblioterapii.
Powrót