Karolina Mazur - zdjęcie

Karolina Mazur

pedagog olinofrenopedagog terapeuta integracji sensorycznej konsultant Metody Tomatisa® Provider Metody Neuroflow®

Konsultant Metody Tomatisa®, nauczyciel przedszkola, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna – specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiada także kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Od 9 lat pracuje w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie. Obecnie prowadzi tam zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka. W ramach realizowanej innowacji łączy terapie integracji sensorycznej z treningami słuchowymi

Wciąż rozwija swoją wiedzę umiejętności przydatne w pracy z małymi dziećmi poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Prywatnie mama 4 letniego Antosia, z którym wspólnie odkrywa świat☺

 

 

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie Praktyk Metody Tomatisa® – poziom 1
 • Szkolenie Praktyk Metody Tomatisa® – poziom 2
 • Szkolenie Konsultant Metody Tomatisa® – poziom 3
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej - szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji sensorycznej
 • Szkolenie II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
 • Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance) – szkolenie I i II stopnia
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
 • Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON– poziom pierwszy
 • Obsługa i wykorzystanie programu Boardmaker oraz podstawy Speaking Dynamically Pro
 • Diagnozowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dziecko nadpobudliwe – diagnoza i postępowanie wychowawcze
 • Praca z trudnymi zachowaniami – autyzm, ADHD, zaburzenia psychiczne, agresja
 • Potrzeby dziecka z autyzmem
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza i terapia ręki u dzieci według koncepcji Smart Hand Model – stopień I i II
 • Konferencja naukowa SI „Modulacja sensoryczna- neurobiologiczny proces od narodzin do starości”
Powrót