Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. 

Została stworzona przez K. Johansena - duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester - twórców metody Integracji Odruchów INPP

 

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD, które uczestnik otrzymuje do domu.

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena zalecana jest w terapii z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:
• z opóźnionym rozwojem mowy,
• z dysleksją, problemami szkolnymi,
• z ADHD,
• z zaburzoną koncentracją uwagi,
• z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
• z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
• z porażeniem mózgowym,
• z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
• z małymi dziećmi (od 3 roku życia),
• z osobami z autyzmem,
• z Zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi.

 

Diagnoza

Trening słuchowy Johansena  poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie lateralizacji, audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). 

 

Terapia

Na podstawie diagnozy przygotowany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez 6 dni w tygodniu (bardzo ważna jest systematyczność - od niej zależą efekty terapii).

 

Postępy w terapii kontrolowane są w zależności od wieku, co 4-8 tygodni. 

Po kolejnym badaniu uczestnik otrzymuje następną płytę CD. 

Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i skracanie czasu słuchania utworów. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 8 do 1 miesięcy. 

Pozostałe usługi