czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Spojrzeć z innej perspektywy - edycja II

15 Lip 2023


Bezpłatne zajęcia dla dzieci.

 

 

„Spojrzeć z innej perspektywy” - edycja II

Termin realizacji projektu: 1.07.2023 r. - 31.12.2023 r.

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 5-16 lat zamieszkujących Województwo Małopolskie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Formy wsparcia w ramach projektu:
- 20 zajęć psychopedagogicznej woltyżerki dla dzieci zakwalifikowanych do projektu. Grupowe zajęcia będą trwały 2 godz. i obejmować będą przygotowanie do ćwiczeń woltyżerskich: rozgrzewkę, wykonywanie ćwiczeń na materacach, pokonywanie torów przeszkód, zabawy ruchowe o charakterze koordynacyjnym, zabawy zespołowe integrujące uczestników, ćwiczenia typowo gimnastyczne z wykorzystaniem różnego typu sprzętu gimnastycznego (kozioł gimnastyczny, piłka rehabilitacyjna, równoważnia, ławeczka gimnastyczna, wałki rehabilitacyjne i inne).

- imprezy integracyjnej dla rodzin. Program imprezy przewiduje m.in. pokazy jeździeckie, w tym pokaz umiejętności woltyżerskich beneficjentów projektu, rozgrywek, zadań i zabaw o charakterze sportowo — rekreacyjnym. Planowany termin wydarzenia: październik-listopad 2023

 

Wszystkie aktywności wymienione powyżej będą realizowane na terenie ośrodka hippicznego Małopolskie Centrum Hipoterapii "Zagroda Możliwości" na ul. Zagrody 31 w Rzeszotarach.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do siedziby Fundacji

(ul. Wyżynna 4W/1 Kraków lub ul. Zagrody 31, Rzeszotary

Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo. 

 

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin