czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Moc Możliwości w walce z COVID-19

11 Gru 2020


Projekt zakładający bezpłatne wsparcie psychologiczne dzieci i ich rodzin.

Projekt współfinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

„Moc Możliwości w walce z COVID-19” 


Termin realizacji projektu: 1.12.2020 r. - 31.05.2021 r.


Celem projektu jest zapewnienie wsparcia psychologicznego przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii wirusa COVID-19, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych. 


Projekt skierowany jest do osób poniżej 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzin. W Projekcie może wziąć udział 20 dzieci zamieszkujących miasto Kraków lub gminy ościenne w szczególności: Świątniki Górne, Mogilany, Wieliczkę oraz Skawinę oraz dwie osoby z ich najbliższego otoczenia tzn. rodzice, opiekunowie, dziadkowie, rodzeństwo.


Udział w projekcie jest bezpłatny


Formy wsparcia w ramach projektu :

  • warsztaty psychologiczne dla rodziców/opiekunów w formie webinarów: „Jak wspierać dziecko emocjonalnie podczas pandemii”. Warsztaty będą realizowane dwukrotnie, w terminie 21.12.2020 r. oraz 15.03.202 1r. Czas przeznaczony na jeden webinar to 3 godziny. 
  • indywidualne konsultacje dla poszczególnych rodzin, zrealizowane stacjonarnie w Gabinecie “Konik na Biegunach” na ul. Wyżynnej 4W/1 lub w formie zdalnej. Konsultację realizowane będą trzykrotnie dla każdej rodziny, w terminach: I konsultacja - od 14.12.2020 r. do 26.12.2020 r.; II konsultacja - po 2 miesiącach indywidualnych zajęć psychologicznych dziecka; III konsultacja - po zakończeniu terapii. Czas przeznaczony na pojedynczą konsultację to 60min.
  • indywidualne zajęcia psychologiczne dla dzieci. W trakcie trwania projektu dla każdego dziecka zostanie zrealizowane 15 spotkań psychologicznych. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w Gabinecie “Konik na Biegunach” na ul. Wyżynnej 4W/1 lub w formie zdalnej. Czas przeznaczony na pojedyncze zajęcia psychologiczne to 60min. Zajęcia będą realizowane w okresie: od II połowy grudnia 2020 r. do 23.05.2021 r

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego skanu wraz z niezbędnymi załącznikami na adres mailowy: rehanabiegunach@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć poniżej.


Zgłoszenie z niekompletnie wypełnionym formularzem lub bez niezbędnych załączników nie będzie brane pod uwagę.


Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

 Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych