czcionka:
A A A
kontrast:
A A

Projekt współfinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Moc Możliwości w walce z COVID-19” 

 

Realizacja projektu: 1.12.2020 r. - 31.05.2021 r.

 

Celem projektu było zapewnienie wsparcia psychologicznego przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii wirusa COVID-19, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych. Projekt kierowany był do osób poniżej 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich rodzin.

W Projekcie wzięło udział 15 dzieci wraz z rodzicami / osobami z najbliższego otoczenia. Beneficjenci zamieszkiwali miasto Kraków oraz gminy ościenne: Świątniki Górne, Wieliczkę, Skawinę oraz Zabierzów.

 

W ramach Projektu zrealizowano:

- 256 zajęć psychologicznych dla dzieci

- 52 konsultacje psychologiczne dla rodziców

- 2 warsztaty psychologiczne w formie webinarów online dla rodziców

 

Rezultaty 

- wśród dzieci niepełnosprawnych: zwiększenie poziomu poczucia wsparcia psychologicznego, objawiające się między innymi zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, obniżeniem ilości lub zmniejszenie nasilenia trudnych zachowań, wyższym poziomem autoregulacji u 73,37% dzieci biorących udział w projekcie.

- wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych zwiększenie poziomu poczucia wsparcia psychologicznego, objawiające się między innymi obniżeniem stresu, zwiększeniem poczucia kompetencji w radzeniu sobie z trudnościami u 83,33% rodziców biorących udział w projekcie.

 

W ramach projektu zakupiono również materiały - pomoce do prowadzenia zajęć.

 

Zajęcia realizowane były w Gabinecie terapii dziecięcej "Konik na Biegunach" lub online.