Natalia Malik - zdjęcie

Natalia Malik

terapeuta integracji sensorycznej surdopedagog oligofrenopedagog

Surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, doktorantka i asystent na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zajmuje się głównie problematyką związaną z komunikacją (PJM), wsparciem i funkcjonowaniem społecznym osób głuchych. Jest prelegentką konferencji w kraju i zagranicą (Litwa, Rumunia). Autorka i współautorka ponad 13 publikacji naukowych. Skoncentrowana przede wszystkim na praktyce, nieustannie poszukuje nowych metod wspomagających rozwój dziecka.

 

Wykształcenie:

 • 2011-2013 Uniwersytet pedagogiczny im. KEN w Krakowie - studia podyplomowe, kierunek: pedagogika specjalna, spec.: surdopedagogika
 • 2011-2013 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, spec.: oligofrenopedagogika
 • 2008-2011 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - studia licencjackie, kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną

 

Kursy i certyfikaty:

 • Certyfikat: Terapeuta Integracji Sensorycznej (2018)
 • II stopień kursu języka migowego SJM dla nauczycieli
 • I stopień kursu języka migowego SJM dla nauczycieli
 • Sztuka nauczania dla nauczycieli akademickich i doktorantów
 • kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”

 

Konferencje:

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa- Wychowanie w Rodzinie, Szklarska Poręba, referat: Rodzeństwo głuche w rodzinie. Perspektywa SODA;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa- Gifted for all- Rumunia, referat: Preparing students at Pedagogical University of Cracow for using sign language;
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa- Wspieranie w rozwoju osób z niepełnosprawnością. Wobec pytań i odpowiedzi o dobrostan człowieka, Kraków, referat: Relacje między rodzeństwem niesłyszącym i słabosłyszącym a pełnosprawnym;
 • Konferencja Naukowa- Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji- Kraków, referat: Kompetencje komunikacyjne surdopedagoga w opinii osób głuchych i słabosłyszących;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa- The teacher of today and tomorrow: between reality and expectations, Litwa, poster: Motivations for Undertaking Special Education Studies in the Opinion of Students at Pedagogical University of Cracow;
 • Zjazd europejskich surdopedagogów i seminarium naukowe pt.: Kim jest? Kim ma być surdopedagog?, referat: Surdopedagog w percepcji studentów głuchych. Badania pilotażowe;
 • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa- O nauki zaangażowane- w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością Ustroń, referat: Funkcjonowanie szkolne dziecka niepełnosprawnego z rodziny migracyjnej w opinii pedagogów specjalnych;

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 - nadal  Gabinet „Konik Na Biegunach” rehabilitacja ruchowa w Krakowie - Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • 2015 - nadal  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Asystent, nauczyciel akademicki
 • 2013 - 2015  Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie - Nauczyciel wychowawca świetlicy
 • 2011 - 2013 Centrum Zdrowia Ruczaj w Krakowie - Tłumacz języka migowego dla klientów głuchych i słabosłyszących
Powrót