Karolina Ligęza - zdjęcie

Karolina Ligęza

psycholog muzyk aktorka

O mnie:


Psycholog, terapeutka. Z zamiłowania muzyk i aktorka. Ukończyłam psychologię kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Gdańskim oraz I stopień psychoterapii metodą psychodramy. Jestem certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Dzięki połączeniu pasji do muzyki i teatru oraz moich kompetencji psychologicznych stworzyłam nowatorską metodę terapii poprzez sztukę. Wykorzystuję w niej techniki poznawczo-behawioralne zestawione z psychodramą, muzykoterapią oraz czerpię z podejścia psychodynamicznego i systemowego. U podłoża mojego rozumienia człowieka znajduje się psychologia pozytywna, która zamiast skupiać się na zaburzeniach, stawia na rozwój potencjału – talentów, uzdolnień, predyspozycji.


Oferta:


To, co wyróżnia moją usługę spośród usług terapeutycznych proponowanych zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych, to nacisk, który kładę na współpracę z rodzicami i wykonywanie razem z nimi pracy terapeutycznej, wczesna interwencja oraz nowatorskie metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Metody z których korzystam mają za zadanie wyciszać i niwelować objawy zaburzeń poprzez sztukę, skutkując rozwojem potencjału, kreatywności oraz talentów.


W ramach moich usług, oferuję:

  • Terapia zachowań trudnych, tj. zachowania impulsywne, agresywne, autoagresywne, wycofanie, izolacja społeczna, tiki. W zależności od poziomu funkcjonowania terapia prowadzona jest indywidualnie, bądź grupowo. W ramach grupowej terapii zachowań trudnych, zwłaszcza dzieci z objawami ze spektrum autyzmu, prowadzę program ,,W Górę Razem”, którego plan terapeutyczny rozpisywany jest na 6 miesięcy i konstruowany na potrzeby konkretnej grupy. Program ma za zadanie naukę konkretnych umiejętności społecznych, tj. powitanie, zasady prowadzenia rozmowy, słuchanie, inicjowanie kontaktu, komplementy, odczytywanie sygnałów nadawanych przez rozmówce, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, mówienie na temat, itp. Poza regularnymi zajęciami dla dzieci, zakłada także comiesięczne spotkania z rodzicami, podczas których omawiany jest prowadzony program, konsultowane bieżące trudności i wątpliwości.
  • Zajęcia psychoedukacyjne i wsparcie psychologiczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Są to warsztaty rozwijające kreatywność, twórczość, umiejętności komunikacyjne oraz świadomość emocji. Na naszych spotkaniach dzieci uczą się współpracy, poznają takie wartości, jak przyjaźń, miłość, wybaczenie, praca, poprzez gry i zabawy arteterapeutyczne (wspólne muzykowanie, odgrywanie bajek, kręcenie filmów, rozmowy i dzielenie się przeżyciami).
  • Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców. Mają one formę warsztatu i dotyczą rozwoju kompetencji rodzicielskich, tj. konsekwencja, słuchanie, wzmacnianie, towarzyszenie, ale także wymianie doświadczeń i wsparciu w różnego rodzaju kryzysach rodzinnych.
  • Konsultacje i diagnoza psychologiczna oraz diagnoza inteligencji, stwierdzanie niepełnosprawności intelektualnych. Proces diagnozowania trwa ok. 3 konsultacji, ale ze względu na różnorodność trudności i zaburzeń, może się wydłużyć.
  • Opiniowanie
Powrót